Welkom!

Augustus 1998 is de buurtvereniging van de Sint Maartenspolder tijdens de eerste vergadering in de "oude water machine" opgericht.

Mariëlle Withagen en Wietske Heijkoop de organisatoren, wilden wel deelnemen als actiecomité, Wout Withagen werd gekozen als voorzitter, Adrie Strikkeling als secretaris en Tjitske Melcher de Leeuw als penningmeester.

Het eerste bestuur was een feit geworden en van de 30 gezinnen die in de polder wonen werd bijna iedereen meteen lid.

Plannen werden gemaakt om de sociale contacten onderling te verstevigen en een aantal ideeën werden onder de loupe genomen.

Zo worden er jaarlijks een aantal evenementen georganiseerd, zoals een "bokkendag", een "Ladies day", een leuke dag voor het hele gezin en een aantal speciale feestelijkheden voor de kinderen uit de polder.